Senin, 12 Mei 2014

benefits of honey

benefits of honey ਹਰੇ ਚਾਹ ਹਰੀ ਚਾਹ , ਹਰ ਉਮਰ ਕੇ ਖਪਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੇਅ ਦੇ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ . ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਦ ਤਕ ਹਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪੇਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸਰਾ .

ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ , ਜਦ ਹਰੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ya ਹਨ ?

ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹਰੇ ਚਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਭਦਾਇਕਤਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ . ਇਲਾਵਾ , ਖੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ ਹੈ.

ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹਰੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਜੇ , Boldsky.com ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ .

ਦਿਮਾਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ

ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ , ਹਰੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹਰੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਬਣਾ . ਇਲਾਵਾ , ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਦੋਨੋ ਬਿਹਤਰ ਫੋਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ .

ਚਰਬੀ ਲਿਖੋ

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸੁਆਦ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਦਾ ਜ ਪੀਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ , ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਾੜ . ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ? ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਹੈ . ਜੇਕਰ ਹਰੀ ਚਾਹ ਬਰਿਊ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਰਬੀ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ , ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਰਨ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗਾ.

ਕਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ​​ਕਸਰ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਜੋ ਕਿ antioxidants ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਪੇਅ ਵਿਚ ਬਲੈੱਡ .

ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੰਦ

ਹਰੀ ਚਾਹ 'ਚ ਆਈ ਹੈ catechins ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਖੋਲ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣ ਲਈ ਹੈ ਇਹ .

ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੱਡੀ

ਓਸਟੀਓਪਰੋਰਰੋਵਸਸ ਦੀ ਧਮਕੀ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ , ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਸਟੀਓਪਰੋਰਰੋਵਸਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਭੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਹਰਾ ਚਾਹ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar